Обществени поръчки

Дата на публикуване Номер на обявлението в РОП Наименование на ОП Краен срок за подаване на оферти Протоколи на комисията Договори
Дата на публикуване Номер на обявлението в РОП Наименование на ОП Краен срок за подаване на оферти Протоколи на комисията Договори
16 октомври 2018, 8:12 873202

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра” – №30/16.10.2018г.

16.11.2018 16:30
25 септември 2018, 9:18

„Доставка на храна по диети след направена заявка, за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД – №29/25.09.2018г.

3.10.2018 16:30
17 септември 2018, 11:38 867898

„СМР дейности свързани с изграждане на структура по кардиология в т.ч. инвазивна съгласно проект – №28/17.09.2018г.

22.10.2018 16:30
17 септември 2018, 10:34 867869

„Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури включваща”: Ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания с PACS система” – №27/17.09.2018г.

29.10.2018 16:30
10 септември 2018, 8:31

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД с правно основание чл. 79 ал.1 т. 7 от ЗОП.№26/10.09.2018г.

3 септември 2018, 9:26 865720

„Доставка на общо болничен медицински консуматив по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД гр. Силистра – №25/03.09.2018г.

27.9.2018 16:30
21 май 2018, 12:18

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Силистра”

2 април 2018, 12:21

Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД

12 март 2018, 12:23

„Доставка на ортопедични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД – гр. Силистра

26 февруари 2018, 12:24

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на “ МБАЛ – Силистра АД” гр. Силистра по обособени позиции

30 януари 2018, 12:53

„Пране на болнични текстилни материали; работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при „МБАЛ-Силистра”

12 декември 2017, 9:29

„Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура и брой профилактични прегледи на поддържаната апаратура, съгласно техническите изисквания на апаратите в „МБАЛ – Силистра” АД гр. Силистра”. №18/12.12.2017г.

19.12.2017 16:30
21 ноември 2017, 9:37 815932

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД”. №14/21.11.2017г.

13.12.2017 16:30
20 ноември 2017, 11:53

Повторна покана с предмет:„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ – Силистра” АД от дата 20.11.2017г.

29.11.2017 16:30
7 ноември 2017, 10:36

“Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Силистра” АД гр. Силистра” №16/07.11.2017г.

31 октомври 2017, 9:29

„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ – Силистра” АД от дата 31.10.2017г.

15.11.2017 16:30
17 октомври 2017, 9:27

„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ – Силистра” АД.

8.11.2017 16:30
3 октомври 2017, 8:25

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД с правно основание чл. 79 ал.1 т. 7 от ЗОП.№13/03.10.2017г.

12 септември 2017, 11:14 804802

„Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график” с №12/12.09.2017г.

3.10.2017 16:30
11 септември 2017, 9:13

Обява №8/11.09.2017г. с предмет „Доставка на храна по диети след направена заявка, за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД .

10 юли 2017, 8:27 795164

„Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график” с номер11/10.07.2017г.

2.8.2017 16:30
22 май 2017, 9:56 788129

„Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД” с номер №10/22.05.2017г.

26.6.2017 16:30
4 април 2017, 10:04

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на превързочни материали, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД” с №7/04.04.2017г.

13.4.2017 16:30
31 януари 2017, 9:43 770073

„Доставка на общо болничен медицински консуматив по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД гр. Силистра с номер и дата на създаване №7/31.01.2017г.

21.2.2017 16:30
11 януари 2017, 9:31

Събиране на оферти с обява №6/11.01.2017г. с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на “ МБАЛ – Силистра АД” гр. Силистра по обособени позиции .

23.1.2017 16:30
21 декември 2016, 11:06 763740

„Доставка на ортопедични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД – гр. Силистра, за срок от 12 месеца по обособени на позиции/номенклатури. Номер на процедурата №6/21.12.2016г.

13.1.2017 16:30
21 ноември 2016, 9:57

„Пране на болнични текстилни материали; работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при „МБАЛ – Силистра” АД с номер с номер №5/21.11.2016г.

28.11.2016 16:30
17 октомври 2016, 8:35 753721

„Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД с номер №5/17.10.2016г..

21.11.2016 16:30
10 октомври 2016, 8:31 752318

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД” с номер №5/10.10.2016г.

1.11.2016 16:30
19 септември 2016, 8:25

Събиране на оферти с обява с номер и дата на създаване №3/19.09.2016г. с предмет „Доставка на газообразен медицински кислород и райски газ по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД гр. Силистра.

26.9.2016 16:30
14 септември 2016, 8:37 748853

Публично състезание с предмет „Доставка на гориво за отопление за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД, с №3 от 14.09.2016г.

5.10.2016 16:30
12 септември 2016, 11:19

Събиране на оферти с обява с номер и дата на създаване №2/12.09.2016г. с предмет „Доставка на храна по диети след направена заявка, за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД .

20.9.2016 16:30
14 юни 2016, 8:10

Събиране на оферти с обява с номер и дата на създаване – №1/14.06.2016г. с предмет: „Пране на болнични текстилни материали; работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при „МБАЛ-Силистра” АД

28.6.2016 16:30 №230/29.06.2016г.
12 април 2016, 10:36 727384

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”.

25.5.2016 16:30 227/07.06.2016г. -2016г.rar
6 април 2016, 8:57 725824

„Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график ”.

16.5.2016 16:30
5 април 2016, 11:37

Търг с тайно наддаване с предмет „Отдаване под наем на покривно пространство /7м²/ на сграда, находяща се в с. Ветрен община Силистра – оздравителна болница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения”.

21 март 2016, 9:15

“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Силистра” АД, гр.Силистра” – на основание чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП.

9 март 2016, 9:09

Публична покана с предмет: „Доставка на превързочни материали, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД”.

1.4.2016 16:30 223/06.04.2016г. .doc
-Договор.xls
16 ноември 2015, 9:35

„Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура и брой профилактични прегледи на поддържаната апаратура, съгласно техническите изисквания на апаратите в „МБАЛ – Силистра” АД гр. Силистра”.

25.11.2015 16:30 №220/30.11.2015г. -2015.doc
-№1.xls
4 ноември 2015, 9:30

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на “ МБАЛ – Силистра АД” гр. Силистра по обособени позиции .

20.11.2015 16:30 221/14.12.2015г. -Дезинфектанти-2015.rar
6 октомври 2015, 8:11

„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД.

20.10.2015 16:30 №220/03.11.2015г. -2015.doc
-№1-Договор.xls
31 август 2015, 11:17

Публична покана с предмет: „Доставка на храна по диети след направена заявка, за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД .

9.9.2015 16:30 -2015.doc
-Договор-2015.xls
-№1.xls
6 юли 2015, 8:10 675862

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на “МБАЛ – Силистра” АД.

3.8.2015 16:30 №218/07.08.2015г. Dogovor-2015.doc
10 юни 2015, 11:13 670953

„Доставка на разтвори за хемодиализа; на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра по обособени позиции”.

21.7.2015 16:30 №214/23.07.2015г. -20151.rar
11 май 2015, 8:37 9041594

„Доставка на автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на „Клинична лаборатория” при „МБАЛ – Силистра” АД гр. Силистра”.

20.5.2015 16:30 №210/21.05.2015г. .rar
21 април 2015, 11:28 662214

„Доставка на общо болничен медицински консуматив, газообразен кислород и райски газ по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД гр. Силистра.

1.6.2015 16:30 211/15.06.2015г.; 213/03.08.2015г. -за-възложена-поръчка..pdf
-2015.rar
24 февруари 2015, 9:23 650016

„Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график ”.

24.3.2015 16:30 №207/25.03.2015г.;№208/26.03.2015г.;№209/30.03.2015г. Dogovor-2015.doc
Prilojenie-Dogovor-2015г..xls
Dogovor-Transport.pdf
9 февруари 2015, 9:26

Публична покана с предмет: „Доставка на възстановен /reprocessing/ Офталмологичен апарат факоемулсификатор за нуждите на „Отделение очни болести” при „МБАЛ – Силистра” АД гр. Силистра”.Номер на публичната покана в РОП 9038709/09.02.215г.

18.2.2015 16:30 203/23.02.2015г. 1.doc
.rar
14 януари 2015, 9:33 642414

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализно лечение”.

23.2.2015 16:30 №204/09.03.2015г.; №205/18.03.2015г.;№206/24.03.2015г. Vazlojena-OP.pdf
Dogovori-2015.rar
12 януари 2015, 9:46

“Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Силистра” АД, гр.Силистра”.

.doc
Dogovor-2015.pdf
15 декември 2014, 9:32 637891

„Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график ”.

26.1.2015 16:30 200/27.01.2015г.
29 октомври 2014, 9:20 630860

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”.

8.12.2014 16:30 Протокол №197/18.12.2014г.; 199/24.01.2015г. Dogovori-i-Prilojenia-20151.rar
29 юли 2014, 9:44

„Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура и брой профилактични прегледи на поддържаната апаратура, съгласно техническите изисквания на апаратите в „МБАЛ – Силистра” АД гр. Силистра”.

8.8.2014 16:30 Протокол №193/11.08.2014г. -2014.doc
-към-Договор.xls
24 юни 2014, 10:30 610267

Доставка на лекарствени средства; превързочни материали и ЕКГ хартия разделени на обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка

28.8.2014 16:30 194/24.09.2014; 196/17.10.2014г. Dogovori.rar
27 май 2014, 10:00 605390

Доставка на храна по диети след направена заявка, за нуждите на „МБАЛ – Силистра” АД

24.6.2014 16:30 -2014.doc
27 март 2014, 10:00

Спешна доставка на комплект рентгенов излъчвател и охладител за нуждите на „МБАЛ Силистра” АД

22509.04.2014г..doc
21 март 2014, 10:30 593699

Доставка на медицинска апаратура в две обособени позиции за нуждите на “МБАЛ Силистра” АД

7.5.2014 16:30 N236-27.06.2014г.rar