Представяне

Предмет на дейност:
– диагностика и лечение на заболявания.когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
– родилна помощ; рехабилитация;
– диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
– вземане и експертиза на органи /откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт или налична сърдечна дейност/ и предоставянето им за трансплантация;
– вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

Прочети повече